Privacy

Information när det gäller skydd av personuppgifter enligt paragraf 13 i den italienska lagen 196/2003

Som ägare till webbplatsen old.almercatobb.it, i enlighet med paragraf 13 i lagen om personuppgiftrer, informerar härmed företaget Giorgini Carla & C. Sas användarna om att personuppgifterna som levereras genom att fylla i eventuella formulär som finns på webbplatsen eller som skickas in via e-post, används och behandlas uteslutande för kampanjuer och uppdateringar för personen i fråga (hädanefter “gällande individ”) som ber om information om våra tjänster och aktiviteter. Detta sker i full respekt för principen om korrekthet, nödvändighet och lagbestämmelser. Bearbetningen av uppgifterna sker på huvudkontoret för företaget Giorgini Carla & C. Sas, Strada Massetana Romana 68, 53100 Siena, genom att använda informationsprocedurer enligt de sätt och de gränser som krävs för att uppfylla dessa mål och uppgiftsbehandlingen nutförs endast av personer som fått i uppdrag att göra det. Uppgifterna lagras i dataarkiv där man tillämpar de säkerhetsåtgärder som krävs enligt italiensk lag. Uppgifterna är nödvändiga för att kunna uppfylla de begäranden som den gällande individen skickar in och om de inte tillhandahålls av personen i fråga, kommer vi inte att kunna slutföra den beställning som skickats in. Den gällande individen har de rättigheter som anges i paragraf 7 i den ovannämnda lagen, i synnerhet när det gäller rätten att få tillgång till de egna personuppgifter, att be om rättelser i dem, uppdatering eller radering om de är ofullständiga, felaktiga eller insamlade i strid mot lagen. Dessutom kan individen motsätta databehandlingen av legitima skäl genom att vända sig till ägaren, dvs. företaget Giorgini Carla & C. Sas, enligt följande eller andra tillvägagångssätt: skicka ett e-postmeddelande till info@almercatobb.it eller med vanligt brev till adressen “Giorgini Carla & C. Sas – Strada Massetana Romana 68, 53100 Siena”.